ASFATLNI, ZEMLJANI ILI MODULARNI PUMPTRACK?

Pumptrack poligoni mogu biti izgrađeni od različitih materijala. Ispitali smo njihova svojstva po pitanju održavanja, sigurnosti, upotrebljivosti i ulaganja te ovdje iznijeli sve prednosti i nedostatke pojedinih dizajna. Pogledajte zašto su asfaltni pumptrack poligoni najpogodniji za dugoročno postavljanje na javnim površinama.

SAŽETAK

Svaka vrsta pumptracka ima svoje prednosti i nedostatke. Početna ulaganja u zemljane pumptrack poligone su niska i lako ih je nadograditi, ali troškovi održavanja dugoročno su izuzetno visoki i teren je namijenjen isključivo za bicikliste. Modularni poligoni idealno su rješenje za različite događaje i privremene položaje. Međutim, unatoč svojoj trajnosti, dugoročno su manje prikladni jer korisnicima brzo dosadi njihova monotonija te se koriste isključivo za organizaciju događaja i natjecanja. Od svih vrsta poligona, asfaltni poligoni su najprikladniji za trajni smještaj na javnim površinama jer pokrivaju i organske oblike zemljišta, namjenjene su i širokom krugu korisnika, a karakteriziraju ga i trajnost te minimalno održavanje. Osim toga, dugoročno gledano, asfaltni pumptrack poligoni su i najpristupač-niji. Usporedbu možete vidjeti u doljnjoj tablici.

ZEMLJANI PUMPTRACK POLIGON
Pumptrack poligoni izvorno su izrađeni od zemlje. To omogućava česte promjene i nadogradnje, a istovremeno je ova vrsta gradnje pristupačna za pojedince. Zemljani pumptrackovi još uvijek se kori-ste, uglavnom za klubove i pojedince, no manje su pogodni za postavljanje na javnim površinama jer zahtijevaju neprestano održavanje (tlo se stalno mijenja i troši) i ne mogu se korisiti nakon kiše ili tijekom suše. Brza vozna površina otežava pružanje konzistentnog i sigurnog korisničkog iskustva. Pored toga, jedan od najvećih nedostataka zemljanih poligona je taj što se po njemu mogu voziti samo bicikli te nisu pogodni za skateboardove, koturaljke, skutere i sl. To, naravno, znači da su zem-ljani pumotrackovi znatno manje posjećeni i korišteni.

ASFALTNI PUMPTRACK
Asfaltni poligoni u proteklih su nekoliko godina uspješno otklonili ključne nedostatke zemljanih pum-ptrackova. Zbog izbora materijala njihovo je održavanje minimalno, a korisničko iskustvo je dosljedno i sigurno. Sigurnosni certifikati koje smo dobili za takve poligone također su najbolje ocijenjeni. Si-gurni su čak i u nepovoljnim vremenskim uvjetima, a pogodni su i za koturaljke, skateboardove ili skutere pa mogu djelomično zamijeniti tzv. skejt parkove. Organski oblici koji se prilagođavaju od-ređenoj površini maksimalno iskorištavaju prostor i nude jedinstveno živo i raznoliko korisničko iskus-tvo. Početno ulaganje u asfaltni poligon nešto je veće od ulaganja u zemljani, ali zbog minimalnog održavanja i mnogo šireg kruga korisnika, dugoročno je ta razlika zanemariva.

MODULARNI PUMPTRACK POLIGON
Modularni pumptrackovi pojavili su se kao odgovor na potrebu za pomičnim poligonima koji omo-gućuju organizaciju različitih događaja. Kasnije su korišteni i kao privremeno rješenje u područjima na kojima se ne mogu postaviti asfaltni poligoni (na primjer, na postojećim sportskim terenima). Za stalne položaje, modularni pumptrackovi, iako ne zahtijevaju gotovo nikakvo održavanje, manje su prikladni jer su njihovi oblici znatno pojednostavljeni. Za razliku od organskiog oblika asfaltnih poli-gona, oni nude prilično monotono korisničko iskustvo. Iako se modularni pumptrack poligoni mogu nadograditi i modificirati, njihovo je korisničko iskustvo prilično slično zbog istih modula, bez obzira na izgled samog poligona. Mogu se postaviti i dugotrajno, ali na dobro očvršćenu površinu koja može osigurati kvalitetnu apsorpciju udara. Modularni poligoni također su najskuplji.0