PUMPTRACK POLIGONI I SIGURNOST

Posebno smo usredotočeni na sigurnost najmlađih, pa su tako i naši poligoni za pumptrack prikladni za korisnike od 2. godine života. Budući da pumptrack poligoni predstavljaju relativno novu sportsku infrastrukturu, specifični sigurnosni standardi još ne postoje. Kako bismo još uvijek zadovoljili najširi mogući segment sigurnosnih standarda, u 2017. godini dobili smo certifikat o usklađenosti sa europskim sigurnosnim standardima za dječja igrališta i pumptrack za usporedbu sportskih površina.- Pumptrack poligoni sigurni su za korisnike od 2 godine nadalje
- Dobili smo potvrdu o usklađenosti s europskim sigurnosnim standardima.
- Pumptrack poligon je atraktivan i zabavan
- Članovi smo priznate međunarodne institucije za prevenciju ozljeda RoSPA
- Sigurna uporaba u gotovo svim vremenskim uvjetima.

Pitanje sigurnosti pumptrack poligona vrlo je često. Zbog nabreklih površina i asfalntih površina, pumptrack poligoni možda izgledaju opasno ali baš naprotiv, ako su pravilno dizajnirani i iz-građeni, sigurni su za korisnike. To potvrđuje i švicarski centar za prevenciju katastrofa u Bfu, koji postavlja pumptrack poligone u takozvanu plavu skupinu dječjih igrališta. Sigurnost je naš glavni prioritet u dizajnu, izgradnji i održavanju. U području sigurnosti neprestano se usavršavamo i ta-kođer su članovi međunarodno priznatog RoSPA.


Uz potvrdu o usklađenosti s navedenim standardima, sve naše pumptrack poligone nakon postavlja-nja pregledava neovisni vanjski sigurnosni stručnjak i provjerava se adekvatnost naših rješenja. Važna sigurnosna značajka pumptrack poligona je informacijska ploča, čiji je sadržaj usklađen s od-govarajućim standardima i propisima. Prilikom prijenosa, pružamo vam detaljne upute za održavanje i upravljanje kako bismo vam osigurali dugoročnu sigurnost i spriječili nepažnju. 


Sigurnosni standardi često ograničavaju kreativnost igrališta i sportskih objekata koji su manje atrak-tivni za korisnike. Suprotno tome, pumptrack poligoni su atraktivni, unatoč pridržavanju sigurnosnih standarda i korisničkih smjernica, jer omogućuju iskusnim korisnicima da neprestano nadograđuju svoje vještine i kreativno traže nove linije. Dok najmlađi i najnoviji početnici uče i kreću se polako na poligonu pumptrack, iskusniji korisnici razvijaju velike brzine i grbače. Naši pumptrack poligoni imaju asfaltnu površinu. Uobičajeno je uvjerenje da su, zbog tvrde površine na kojoj se vozi opasni u sluča-ju pada. Međutim, praksa pokazuje da se većina padova dogodi na travi, tj. dalje od trkaće površine, na mekoj travnatoj površini. Zbog toga je od presudnog značaja održavati površine u blizini površine koja se kreće i održavati travnjak. Uz to, asfaltni pločnik omogućuje sigurnu upotrebu u gotovo svim vremenskim uvjetima. Za razliku od zemljanih pumptrack poligona na kojima se površina zbog haba-nja i vremenskih uvjeta stalno mijenja, oblik se na asfaltnoj površini ne mijenja. Kao rezultat toga, opseg održavanja se značajno smanjuje, istodobno se izbjegava odgovornost za nepažnju koja pro-izlazi iz neprimjerene konfiguracije koja je posljedica stalnih promjena.

0