V petih korakih do PRIMERNE lokacije za pumptrack poligon

Izbira ustrezne lokacije predstavlja enega izmed temeljnih dejavnikov za uspešno umestitev pumptrack poligona. Poleg kvalitetno zasnovanega in izvedenega pumptrack poligona, bo prav primerna lokacija botrovala k množičnemu obisku in uporabi.


Pri izbiri lokacije moramo upoštevati naslednja merila:


1. URBANO OKOLJE

Pumptrack poligoni so najuspešnejši, v kolikor so umeščeni v urbano okolje. Poligon tako približamo uporabnikom in jim omogočimo zabavno aktivnost, v varnem in nadzorovanem okolju, v neposredni bližini doma. Zelo primerne so tudi lokacije v bližini šol, vrtcev, igišč in ostalih športnih objektov.2. Velikost, oblika, teren

Pumptrack poligon za najmlajše lahko umestimo na parcelo velikosti 200m2. V kolikor želimo pritegniti širšo populacijo, potrebujemo vsaj 1000m2 prostora. Poligoni s površino do 1000m2 se uvrščajo med enostavne objekte, za katere ni potrebno pridobiti gradbenega dovoljenja. Za poligone nad 1000m2 (do 10.000m2) pa je potrebno pridobiti "poenostavljeno" gradbeno dovoljenje za nezahteven objekt. Poleg samega poligona je pri izbiri primerne velikosti parcele potrebno upoštevati tudi prostor za zunanjo ureditev, sedalne površine in podobno.


Pumptrack poligon prilagodimo obliki parcele, vendar je za poligon najprimernejša parcela pravokotne ali kvadratne oblike. Za umestitev poligona so najprimernejše  utrjene površine z naklonom do 2%. V kolikor konfiguracija terena ne ustreza zahtevam jo lahko  prilagodimo, vendar to povzroči dodatne stroške. Pumptrack poligon lahko umestimo tudi na degradirana območja, denimo na divje parkirišče, ki trenutno kazi podobo vašega okolja.


3. Zavarovana območja in prostorski akti

Pumptrack poligoni so v večini primerov enostavni objekti, vendar mora njihovo umeščanje v prostor vseeno potekati v skladu z veljavnimi prostorskimi akti ter ob upoštevanju morebitnih zavarovanih območij.

4. Obstoječa infrastruktura

Pri umeščanju pumptrack poligona moramo biti pozorni na obstoječo infrastrukturo in upoštevati z njo povezane varovalne pasove. Ker izgradnja pumptrack poligona, razen izjemoma, ne zahteva večjih vkopov je v sodelovanju z upravljalci infrastrukture običajno mogoče doseči dogovor o postavitvi poligona tudi znotraj samega varovalnega pasu.


5. Bližina gostinske ponudbe

Umeščanje pumptrack poligona se mora poleg samih uporabnikov osrediniti tudi na njihove spremljevalce in gledalce. Gostinska ponudba v neposredni bližini je dobrodošla dopolnitev. Staršem omogoča udoben klepet ob kavi, medtem ko spremljajo svojega otroka na poligonu, uporabniki pa imajo na voljo toaletne prostore. V kolikor gostinske ponudbe v neposredni bližini poligona ne moremo zagotoviti, moramo poskrbeti za dovolj veliko število sedalnih površin, pitnike, itd.Želite, da ustreznost lokacij(e) preverimo mi? 

Izpolnite spodnji obrazec in prejeli boste naše mnenje.