Asfaltni ali zemeljski pumptrack poligon?

Eno izmed najpogostejših vprašanj, ki nam ga zastavijo stranke v povezavi s pumptrack poligoni je, zakaj zgraditi ravno asfaltni in ne zemeljski pumptrack poligon. Zemeljski poligon je na prvi pogled namreč zelo privlačna izbira, saj je njegova izgradnja enostavna, hkrati pa tudi cenovno ugodnejša od asfaltne različice.

Vendar moramo pri umeščanju javnih športnih objektov upoštevati tudi dolgoročne vidike, predvsem uporabnost, varnost in vzdrževanje.

UPORABNOST


Asfaltni pumptrack poligoni so zaradi utrjene vozne površine primerni ne samo za vožnjo s kolesi, temveč tudi z rolerji, rolkami, skiroji, poganjalci ter ostalimi športnimi rekviziti na kolesih. Na zemeljskih poligonih je nasprotno mogoča le vožnja s kolesi, kar bistveno zoža spekter uporbnikov.


Asfaltni pumptrack poligoni so odporni na vremenske vplive in omogočajo vožnjo v praktično vseh vremenskih pogojih. Nasprotno vožnja po zemeljskih poligonih ni mogoča še nekaj dni po deževju, saj se mora vozna površina posušiti. Vožnja po razmočenem zemeljskem poligonu ni zabavna, je nevarna in povzroči veliko škode. Prav tako kot dež, zemeljske pumptrack poligone prizadaneta tudi vročina in suho vreme.


VARNOST


Asfaltni pumptrack poligon se z vremenskimi vplivi ne spreminja ter ohranja načrtovano obliko in trdnost. Posledično je uporaba poligona varna tudi na dolgi rok. Pri zemeljskih poligonih se zaradi vremenskih vplivov in obrabe vozne površine ta nenehno spreminja. Poligon postane ob nezadostnem vzdrževanju nevaren, upravljalec pa je lahko posledično obtožen malomarnosti. V nasprotju s splošnim prepričanjem, da je asfaltni poligon zaradi trde vozne površine nevaren, v primeru padca uporabniki skoraj v vseh primerih padejo na mehko površino ob sami vozni površini.


VZDRŽEVANJE


Asfaltni pumptrack poligoni praktično ne zahtevajo vzdrževanja, nasprotno pa zathevajo zemeljski pumptrack poligoni nenehno vzdrževanje. Zemeljska vozna površina se namreč zaradi vremenskih vplivov in obrabe nenehno spreminja. Vzdrževanje je zahtevno, saj ni le potrebno poskrbeti za gladko vozno površino, temveč je potrebno ohranjati višine grbin, konkavnost zavojev ter razmerja med višinami in dolžinami. V proces vzdrževanja je tako najbolje vključiti lokalne kolesarje in društva, a praksa kaže, da tovrstni načini sodelovanja niso dolgoročni. Po nekaj mesecih začetni entuziazem izzveni, poligoni pa so potem velikokrat prepuščeni sami sebi.


Asfaltni pumptrack poligon je posledično primernejši zaradi:


  • Širši spekter uporabnikov
  • Uporaba v vseh vremenskih pogojih 
  • Večja varnost
  • Minimalno vzdrževanje
0 0