Asfaltni pumptrack na Ptuju

Asfaltni pumptrack poligoni po svetu predstavljajo vse bolj pomemben element šolske športne vzgoje. Zaradi svoje atraktivnosti, pozitivnega učinka na razvoj ravnotežja in koordinacije, možnosti uporabe z različnimi športnimi rekviziti in širokega spektra uporabnikov, se tudi vse več slovenskih občin odloča za izgradnjo tovrstne infrastrukture v neposredni bližini vrtcev in šol.

Najnovejši primer se nahaja v občini Ptuj, kjer smo pumptrack poligon umestili na območje med dvema osnovnima šolama. Pumptrack poligon bo poleg popestritve športne vzgoje na voljo tudi širši javnosti, razsvetljava pa bo omogočala njegovo uporabo tudi v nočnem času.


Že v naslednjem tednu pa bomo pričeli z umeščanjem novega pumptrack poligona v neposredni bližini osnovne šole, tokrat v občini Ravne na Koroškem.

0 0