Asfaltni pumptrack poligon in varnost

Vprašanje »Ali so asfaltni pumptrack poligoni varni?« spada med najpogostejša vprašanja s katerimi se srečujemo v pogovorih z zainteresiranimi investitorji. Prav zato smo se odločili, da varnosti posvetimo nov prispevek na naši spletni strani.

Zaradi razgibanosti in asfaltne vozne površine asfaltni pumptrack poligoni dajejo vtis, da se lahko uporaba poligona hitro konča z odrgninami ali celo hujšimi poškodbami. Vendar tako izkušnje upravljalcev, kot tudi uporabnikov kažejo, da temu ni tako. 


Varnost uporabnikov predstavlja prioriteto skozi celoten proces, od načrtovanja do izgradnje. Tako pri sami zasnovi pumptrack poligona, kot tudi pri izgradnji upoštevamo evropske kot tudi slovenske in švicarske standarde za otroška igrišča, igrišča na prostem in primerljivo športno infrastrukturo. Skupine relevantnih standardov smo oblikovali skupaj s strokovnjaki iz različnih področij. Ustreznost rešitev že v fazi načrtovanja preverimo in uskladimo z zunanjimi strokovnjaki za varnost, ki kasneje nadzorujejo skladnost izvedenih del na terenu. Investitor tako pridobi tudi potrebno dokumentacijo iz katere je razvidna skladnost z relevantnimi standardi. Asfaltni pumptrack poligoni so primerni za uporabnike na kolesih, rolkah, rolerjih, skirojih in drugih primernih rekvizitih na kolesih, med drugim in sedemdesetim letom starosti.


Asfaltna vozna površina se v nasprotju z zemljo ali drugimi naravnimi materiali, ki se uporabljajo za gradnjo pumprack poligonov, skozi čas in zaradi vremenskiv vplivov ne spreminja. Tako ne prihaja do razpadanja ali vdiranja vozne površine, ki lahko vodita do poškodb, upravljalec pa je lahko odgovoren malomarnega vzdrževanja. Asfaltna vozna površina omogoča tudi varno uporabo poligona v različnih vremenskih razmerah. V primeru padca, uporabniki le redko padejo na asfaltno površino, saj je sama steza ozka, površine okoli steze pa so mehke in namenjene blaženju udarcev.


Zaradi varnosti je smer vožnje po pumptrack poligonu določena, prav tako tudi število uporabnikov. Kljub temu veliko uporabnikov pravil, navedenih na informacijski tabli ne upošteva, vendar presenetljivo do trkov med uporabniki ne prihaja. Tako kot v prometu, se namreč tudi na pumptrack poligonu uporabniki med seboj uspejo sporazumeti. Prednost pumptrack poligonov je, da se lahko najmlajši naučijo vedenja v prometu in interakcije z drugimi uporabniki, v varnem in nadzorovanem okolju.


Ker pri načrtovanju in izgradnji pumptrack poligonov dosledno upoštevamo relevantne standarde in smernice, je ob upoštevanju pravil navedenih na informacijski tabli, ki je ob vhodu na vsak naš pumptrack poligon in nošenju čelade, nevarnost poškodb pri uporabi pumptrack poligona minimalna.

0 0