DOKONČALI PUMP TRACK POLIGON V KRŠKEM

V prejšnjem tednu smo z ureditvijo zelenih površin zaključili projekt gradnje pump track poligona v Krškem. Poligon, ki se nahaja v soseski Videm, smo sicer zgradili že ob koncu lanskega leta, za ureditev okolice pa smo počakali na ugodnejše vremenske razmere. Ob zaključku trenutne krize COVID 19 bo tako poligon pripravljen za vse gibanja željne uporabnike.

Proces umeščanja pump track poligona smo začeli v letu 2019. Najprej smo poskrbeli za projektno dokumentacijo in pridobivanje vseh potrebnih mnenj in soglasij, saj se pump track poligoni do 1000 m2 v skladu z novim Gradbenim zakonom uvrščajo med nezahtevne objekte. Visoke temperature v decembru so nam omogočile izvedbo same konfiguracije poligona ter asfalterska dela. Z ureditvijo okolice in ozelenitvijo brežin pa smo počakali na pomlad in s tem ugodnejše razmere za polaganje travne ruše. Poleg varnostnih certifikatov, ki smo jih za načrtovanje in izvedbo pump track poligonov pridobili v letu 2017, je ob zaključku del zunanji strokovnjak poskrbel še za oceno varnosti.


Pump track poligon se, kot omenjeno, nahaja v soseski Videm in se razteza na nekaj manj kot 1000 m2 površine. Umeščen je na degradirano in neizkoriščeno območje nekdanjega doma starejših občanov, v neposredni bližini blokovskega naselja. Poligon se tako nahaja v neposredni bližini uporabnikov in bo predstavljal atraktivno medgeneracijsko stično točko na širšem območju Krškega.


Več o poligonu in gradnji si lahko preberete v starejših objavah. Datum uradne otvoritve zaradi trenutni razmer še ni znan, poligon pa je kljub temu že poln uporabnikov.


Želite preveriti možnosti za umestitev pump track poligona v vaši občini
?


Že imate izbrano lokacijo? Posredujete nam številko parcele po elektronski pošti in izdelali vam bomo brezplačen predlog umestitve.


V kolikor pa bi želeli dobiti več informacij smo vam na voljo preko video klica (Skype: alliance-ase), telefona (031 338 603) ali elektronske pošte.


0