pumptrack odranci

Gradimo največji asfaltni pumptrack poligon

Na prvi pogled se morda zdi presenetljivo, da bo imela največji asfaltni pumptrack poligon prav najmanjša občina, vendar so v Odranchih že do sedaj veliko pozornost namenjali športu in rekreaciji, v občini pa je dejavno tudi močno kolesarsko društvo. Asfaltni pumptrack poligon, umeščen v sklopu obstoječega športnega centra,  bo društvu omogočil izvedbo kakovostnejših treningov, hkrati pa bo primeren tudi za vse ostale uporabnike med drugim in sedemdesetim letom. Z izgradnjo poligona bomo predvidoma zaključili v naslednjem tednu.

0 0