Pumptrack in nova uredba o razvrščanju objektov

Ministrstvo za okolje in prostor je v javno razpravo posredovalo osnutek Uredbe o razvrščanju objektov, ki je pripravljena na osnovi novega gradbenega zakona. V kolikor bo uredba sprejeta se bodo bistveno spremenili tudi pogoji za umeščanje športne infrastrukture in posledično tudi za pumptrack poligone.

Trenutno se pumptrack poligoni, kot gradbeno inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas do skupne velikosti 1000m2 uvrščajo med enostavne objekte. Pumptracki večji od 1000m2 pa se po trenutno veljavni uredbi uvrščajo med nezahtevne objekte. V skladu z novo uredbo se bodo med enostavne objekte uvrščali le še objekti za šport s površino do 100 m2. Športni objekti z do 1000m2 površine bodo uvrščeni med nezahtevne objekte, objekti s površino med 1000 in 5000m2 bodo obravnavani kot manj zahtevni, tisti z več kot 5000m2 površine pa kot zahtevni objekti. Podrobnejše podatke lahko najdete v osnutku Uredbe.


V skladu z novo uredbo, bodo po 1.6.2018 manjši pumptrack poligoni tretirani kot nezahtevni objekti, večji pa kot manj zahtevni. Medtem, ko je postopek za nezahtevne objekte hiter in enostaven, pa bo pri večjih pumptrackih postopek pridobivanja potrebnih dovoljenj bistveno daljši in posledično tudi dražji. V kolikor nameravate umestiti pumptrack poligon v letošnjem letu in bo imel ta površino nad 1000 m2 predlagamo, da postopek vsaj formalno pričnete pred 1. junijem.

Razen obsega projektne dokumentacije in časa za pridobitev potrebnih soglasij nova uredba na naše delo ne bo vplivala. Že sedaj namreč vso potrebno projektno dokumentacijo pripravljata izkušena arhitektka in gradbeni inženir. V kolikor želite izvedeti več o postopku umeščanja pumptrack poligonov in obetajočih se spremembah, nas kontaktirajte in z veseljem vam bomo svetovali.

0 0