V petih korakih do lokacije za pumptrack poligon

Izbira ustrezne lokacije predstavlja enega izmed temeljnih dejavnikov za uspešno umestitev pumptrack poligona. Poleg kvalitetno zasnovanega in izvedenega pumptrack poligona, bo prav primerna lokacija botrovala k množičnemu obisku in uporabi.


Pri izbiri lokacije moramo upoštevati naslednja merila:

1. URBANO OKOLJE

Pumptrack poligoni so najuspešnejši, v kolikor so umeščeni v urbano okolje. Poligon tako približamo uporabnikom in jim omogočimo zabavno aktivnost, v varnem in nadzorovanem okolju, v neposredni bližini doma. Zelo primerne so tudi lokacije v bližini šol, vrtcev, igišč in ostalih športnih objektov.

2. VELIKOST, OBLIKA, TEREN
Pumptrack poligon za najmlajše lahko umestimo na parcelo velikosti 200m2. V kolikor želimo pritegniti širšo populacijo, pa potrebujemo vsaj 1000m2 prostora. Poligoni s površino do 1000m2 se uvrščajo med enostavne objekte, za katere ni potrebno pridobiti gradbenega dovoljenja. Za poligone nad 1000m2 (do 10.000m2) je potrebno pridobiti "poenostavljeno" gradbeno dovoljenje za nezahteven objekt. Poleg samega poligona je pri izbiri primerne velikosti parcele potrebno upoštevati tudi prostor za zunanjo ureditev, sedalne površine in podobno.


Za ogled ostali meril sledite povezavi

0 0