Zgradili pumptrack na Rakitni

Priljubljena izletniška točka v občini Brezovica je dobila pumptrack poligon oziroma Kolopark. Poligon smo umestili v središče naselja, v neposredno bližino osnovne šole in športnega igrišča. Kljub temu, da se poligon s 600 m2 površine ne uvršča med največje, pa je bila gradnja zahtevna zaradi prestavitve večjega števila podzemnih komunalnih vodov. Projekt je delno financiran iz ukrepa LAS Barje z zaledjem.

Na pobudo krajevne skupnosti Rakitna, ki je s pomočjo občine Brezovica pridobila sofinanciranje izgradnje pumptrack poligona iz ukrepa LAS Barje, smo zasnovali pumptrack na strmem in skalnatem pobočju med osnovno šolo in igriščem. Primernejše lokacije namreč ni bilo na razpolago. Umeščanje poligona ni bilo zahtevno le zaradi strmega pobočja, izvedbo je dodatno oteževala množica podzemnih vodov. Te smo morali zaradi potrebnega vkopavanja prestaviti. 


Konfiguraciji terena in obstoječim komunalnim vodom smo prilagodili tudi samo obliko pumptrack poligona, ki je podolgovata in se izogiba vodovodnim in kanalizacijskim jaškom. Tako smo uspeli maksimalno izkoristiti terenske danosti in razpoložljiva sredstva ter umestili poligon primerne velikosti za potrebe krajanov in številnih obiskovalcev. Dela na pumptracku smo uspeli zaključiti kljub zimskim razmeram. 


Trenutno zaključujemo še zadnje detajle na pumptrack poligonu v Brežicah, ki ga bomo prav tako uspeli zaključiti do konca iztekajočega leta.


Želite preveriti možnosti za umestitev pumptrack poligona v vaši občini?
Kontaktirajte nas in pripravili vam bomo brezplačen predlog umestitve.

0